A+ R A-
29
Απρ
2014

Πανελλ.Πρωτάθλ.Motocross, 3ος Αγώνας, 4 Μαϊου 2014, Μεγαλόπολη, ΑΡΗΣ

PDF

Afissa Aris 4.5ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ σε συνεργασία με το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ Μεγαλόπολης και την υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης διοργανώνει τον 3ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 3-4 Μαΐου 2014, στην πίστα Motocross του ΛΚΜεγαλόπολης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.


Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα καλέστε: E-mail: aris@amotoe.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 25 Απριλίου

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 1 Μαΐου

Δημοσίευση πίνακα συμμετοχών: Παρασκευή 2 Μαΐου ώρα 19:00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 13 Μαΐου από 10:30 έως 16:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 3 Μαΐου από 10:30 έως 16:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 3 Μαΐου ώρα 13:15 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 3 Μαΐου - ώρα12:45 & Κυριακή 1/4 - ώρα 09:30

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 3 Μαΐου ώρα (14:00)

Εναρξη αγώνων Κυριακής 4 Μαΐου: 10:50

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 4 Μαΐου ώρα 15:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή 4 Μαΐου ώρα 15:30

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδ.Κανονισμού

 

Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Αθλητικό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (πληροφορίες: www.amotoe.gr) για την συμμετοχής τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των σωματείων της ΑΜΟΤΟΕ και με την χρήση της ηλεκτρονικής γραμματείας της ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Μικροπούλου Ευθυμία

Μέλη: Λάγιος Κώστας, Κραμβουσιανός Γιάννης

Πρόεδρος Αγωνοδικών:

Αγωνοδίκες: Γιάννης Κουρούπης, Τάσος Αθηναίος

Παρατηρητής:

Αλυτάρχης: Nίκος Λαφογιάννης

Τεχνικός Έφορος: Παναγιώτης Καλόμαλος

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: ΛΚΜΕγαλόπολης

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του ΛΚΜεγαλόπολης η οποία έχει μήκος 1810 μ, ελάχιστο πλάτος 7μ,, είναι αριστερόστροφη, έδαφος σχετικά μαλακό, χωρίς πέτρες και αρκετές εναλλαγές κλίσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250        μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125        μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ            μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί (αγωνίζονται ταυτόχρονα με την κατ. ΜΧ2 στην οποία βαθμολογούνται επίσης).

ΟΡΕΝ            μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί. Αναβάτες μικρότερης ηλικίας, από 16-35 ετών, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε 1-3 αγώνες μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά.

Quad                 Τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550 κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών - κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο εκδίδεται από Αθλ. Σωματείο της ΑΜΟΤΟΕ (πληροφ. www.amotoe.gr).

- Το δικαίωμα συμμετοχής, για τις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, ΟΡΕΝ,QUAD ορίζεται στα 75 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, από Πέμπτη 9 Μαΐου 23:59 και μετά, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους (Πέμπτη 1 Μαΐου έως 14.00 με e-mail ή fax: 2118008242). Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης το Σάββατο 11 Μαΐου 3 ώρα 10.30 έως 16:00.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει το Σάββατο 11 Μαΐου στον χώρο της πίστας, στις 13:1500.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Από την κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης προς Ανδρίτσαινα, υπάρχουν πινακίδες (η πίστα είναι δίπλα στην κοινότητα Πλάκας). Συντεταγμένες GPS: 37°25'48.31" B 22°06'20.24" E

 

ΘΕΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Ξενώνας Λεωντάρι – 2791061108, 2791025700

«Αρέθουσα», 2791029090, www.arethoussa.gr

«Λυκαίον» 279125000, www.hotel-likaion.gr

 

Σας περιμένουμε !!!

 

ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ 3-4 ΜΑΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ

13:30                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΩΡΑ Χρόνος         Κατηγορία        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

14:00                   15’                    OPEN       ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

14:20                   15’                    MX1         ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

14:40                   15’                    MX2         ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

15:00                   15’                    QUAD       ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

15:20                   15’                    OPEN       ΧΡΟΝ.ΔΟΚΙΜΕΣ

15:40                   15’                    MX1         ΧΡΟΝ.ΔΟΚΙΜΕΣ

16:00                   15’                    MX2         ΧΡΟΝ.ΔΟΚΙΜΕΣ

16:20                   15’                    QUAD       ΧΡΟΝ.ΔΟΚΙΜΕΣ

16:40                   OPEN                 OPEN       Γ. ΑΝΑΓΝ.

16:50                   20’+ 1              OPEN       Α’ ΣΚΕΛΟΣ

17:20                   15’                    MX1         ΧΡΟΝ.ΔΟΚΙΜΕΣ

17:40                   15’                    MX2         ΧΡΟΝ.ΔΟΚΙΜΕΣ  

18:00                   QUAD               QUAD       Γ. ΑΝΑΓΝ.

18:10                   16′+1               QUAD       A’ ΣΚΕΛΟΣΚΥΡΙΑΚΗ

09:20                   10′                   QUAD       ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

09:35                   15′                   MX2         ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

09:55                   15′                   MX1         ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

10:15                   15′                   OPEN       ΕΛΕΥΘ.ΔΟΚΙΜΕΣ

11:00                   MX2                 ΜΧ2         Γ. ΑΝΑΓΝ.

11:10                   25′+1Γ             MX2         Α’ ΣΚΕΛΟΣ

11:45                   MX1                 ΜΧ1         Γ. ΑΝΑΓΝ.

11:55                   25′+1Γ             MX1         Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12:30                   ΟΡΕΝ                ΟΡΕΝ       Γ. ΑΝΑΓΝ.

12:40                   20′+1               ΟΡΕΝ       Α’ ΣΚΕΛΟΣ

13:10                   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:30                   MX2                 ΜΧ2         Γ. ΑΝΑΓΝ.

13:40                   25′+1Γ             MX2         Β’ ΣΚΕΛΟΣ

14:15                   MX1                 ΜΧ1         Γ. ΑΝΑΓΝ.

14:25                   25′+1Γ             MX1         Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15:00                   QUAD               QUAD       Γ. ΑΝΑΓΝ.

15:10                   16′+1Γ             QUAD       Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15:45                   ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Χορηγοι-Υποστηρικτες

makina        megasoft  samarina      Computer Centeropap  BluCaffe-logo c