A+ R A-
07
Μαρ
2018

1ο Αγώνα Κυπέλλου MX CRAZY MUD GAMES 2018

PDF

mad games_2018

 

 

 

MΟTOΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ   ΒΟΡΕΙΟΥ   ΕΛΛΑΔΟΣ M.O.B.E.  

                                                

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ   ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                

ΕΤΟΣ   ΙΔΡΥΣΕΩΣ   1931

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

-Τα Αθλητικά Σωματεία Μ.Ο.Β.Ε.& Α.Λ.Μ.Σ.Ι. Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνουν τον 1ο Αγώνα Κυπέλλου motocross με ονομασία CRAZY MUD GAMES 2018

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, στην πίστα motocross Eυαγγελισμού

Ελασώνας Λάρισας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Κυπέλλου CRAZY MUD GAMES 2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλη: ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Αγωνοδίκης: ΠΡΕΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αλυτάρχης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχνικός Έφορος: Θ.Α. με Δελτίο Πληροφοριών

Γραμματεία: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: ΠΕΡΣΑ ΣΜΥΡΗ

Ιατρός Αγώνα: Θ.Α.

Πληροφορίες: amotoe.gr

Τηλ. ανάγκης: ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6986157324

 

 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 09-03-2018

Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 16-03-2018 ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών Σάββατο 17-03-2018 ώρα 15.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 18-03-2018 από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 18-03-2018 από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 18-03-2018 ώρα 09:35 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  18-03-2018 ώρα 10:00

Έναρξη αγώνων Κυριακή 18-03-2018 : ώρα 12:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 18-03-2018  ώρα 16:50

Απονομή επάθλων: Κυριακή 18-03-2018 ώρα 17:15

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

- Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, OPEN ορίζεται στα 55 ευρώ και για τις κατηγορίες MX-65 , MX-85, ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Οι συμμετοχές (εμπρόθεσμες) λήγουν την Παρασκευή 16-03-2018 ώρα 24.00, ενώ οι εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 17-03-2018 και ώρα 15.00 Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δεν υπάρχει καμιά περίπτωση συμμετοχής στον αγώνα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί και ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 16-03-2018 και ώρα 12.00

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο κύπελλο θα γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες) :

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 - 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 - 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 14 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Επίσης αθλητές 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτα 2Τ 101-144 κ.ε. (οι αθλητές της κατηγορίας ΜΧ2Τ ΔΕΝ κατατάσσονται και ΔΕΝ βαθμολογούνται ξεχωριστά – κοινή κατάταξη με την κατηγορία ΜΧ2). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς έως 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό έως 65 κ.ε. Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένους από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 - 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ 2018.

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (startingpermission) από τον εποπτικό τους φορέα.

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Eυαγγελισμού Ελασσόνας Λάρισας η οποία έχει μήκος 1500μ, ελάχιστο πλάτος 9,00 μ.

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά

(μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη).

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο,5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στο χώρο των pits μηχανικών άλλων από αυτών της κατηγορίας που αγωνίζεται.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 Οδηγίες για Πίστα Μοτοκρός Ευαγγελισμού .Αν έρχεστε από Αθήνα φτάνοντας Λάρισα ακολουθείται πινακίδες για Τύρναβο και στην συνέχεια Ελασσόνα. Φτάνοντας Ελασσόνα ακολουθείται πινακίδες για Δεσκάτη.5 χιλιόμετρα μετά την Ελασσόνα στρίβουμε αριστερά σε πινακίδες που λένε ευαγγελισμός Βερδικούσσα .Σε 4 χιλιόμετρα έχετε φτάσει Ευαγγελισμό καί πριν μπείτε στο χωριό υπάρχουν πινακίδες της πίστας. Αν έρχεστε από Ιωάννινα μπορείτε να στρίψετε στο ύψος της Παναγίας για Καλαμπάκα. Πριν την Καλαμπάκα υπάρχει πινακίδα που​ λέει αριστερά Δεσκάτη . Φτάνετε Δεσκάτη και συνεχίζετε για Ελασσόνα.5 χιλιόμετρα πριν την Ελασσόνα και μετά το χωριό Κεφαλόβρυσο στρίβουμε δεξιά για ευαγγελισμό και Βερδικούσσα. Απο εκεί ακολουθείτε πινακίδες της πίστας. Ένας άλλος επίσης δρόμος από Ιωάννινα είναι μέσω Κοζάνης..Για ότι χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6945912461 vodafone , και 6986157324 watsup Βασίλης. Όσοι έρχεστε από Θεσσαλονίκη στην Κατερίνη στρίβουμε για Ελασσόνα μέσω Άγιο Δημήτριο .Από Κατερίνη μέχρι Ελασσόνα είναι μία ώρα . Ακολουθείται πινακίδες για Δεσκάτη και στα βγαίνοντας από Ελασσόνα στα 5 με 7 χιλιόμετρα στρίβουμε αριστερά σε πινακίδες ευαγγελισμός Βερδικούσσα και ακολουθείται πινακίδες πίστας.

Συντεταγμένες GPS    39,826159 / 22,093127 (δώστε τις συντεταγμένες της πίστας)

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενοδοχεια river side 2493022580 /xamos 2493029515/k melastron2493025590

 

                           ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ   09:35

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ               ΩΡΑΡΙΟ                               ΩΡΑ               ΧΡΟΝΟΣ

ΜΧ 2

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

10:00

20’

ΜΧ 1

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:20

 

ΜΧ 1

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

10:25

20’

MX 65

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:45

 

MX 65

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

10:50

15’

ΜΧ 85

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:05

 

MX 85

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

11:10

15’

OPEN

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:25

 

OPEN

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ

11:30

15’

                                         A: ΑΓΩΝΕΣ

ΜΧ 2

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:50

 

ΜΧ 2

Α: ΑΓΩΝΑΣ

12:00

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

MX 1

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:20

 

MX 1

A: ΑΓΩΝΑΣ

12:30

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

ΜΧ 65

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:50

 

ΜΧ 65

A: ΑΓΩΝΑΣ

13:00

12’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

ΜΧ 85

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:15

 

ΜΧ 85

A: ΑΓΩΝΑΣ

13:25

15’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

OPEN

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:40

 

OPEN

A: ΑΓΩΝΑΣ

13:50

15’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

                                         Β: ΑΓΩΝΕΣ

ΜΧ 2

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:05

 

ΜΧ 2

Β: ΑΓΩΝΑΣ

14:15

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

ΜΧ1

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:35

 

ΜΧ1

Β: ΑΓΩΝΑΣ

14:45

20’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

ΜΧ 65

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:05

 

ΜΧ 65

Β: ΑΓΩΝΑΣ

15:15

12’ + 2ΓΥΡΟΥΣ

ΜΧ 85

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:30

 

ΜΧ 85

Β: ΑΓΩΝΑΣ

15:40

15’ + 2 ΓΥΡΟΥΣ

OPEN

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:55

 

OPEN

Β: ΑΓΩΝΑΣ

16:05

15’ + 2 ΓΥΡΟYΣ

                   ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 17,00


 

 

Χορηγοι-Υποστηρικτες

makina        megasoft  samarina      Computer Centeropap  BluCaffe-logo c