A+ R A-
16
Ιουν
2017

Τροποποιημένος Ειδικός Κανονισμός και Ωράρια Γιαννιτσών 2017

PDF

7 mx_2017

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον  7ο  αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2017.

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 24 – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ, στην πίστα MOTOCROSS ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2017

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΔΕΛΗΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

Μέλη: ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αγωνοδίκες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ , ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Αλυτάρχης: ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τεχνικός Έφορος: ΜΥΛΟΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γραμματεία: ΣΑΠΑΝΤΖΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ , ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Έκδοση Αποτελεσμάτων:  ΙRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr

                        ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6936839492 (μόνο για έκτατη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 16/6/2017

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 22/6/2017 24.00 

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 23/6/2017 ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 24/6/2017 από 08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 24/6/2017  από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 24/6/2017    10:30 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 24/6/2017  11:00 & Κυριακή  25/6/2017 08:50

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 13:00

Έναρξη αγώνων Κυριακής: 11:10

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή ώρα 17:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή ώρα 18:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2017

- - Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75 ευρώ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD-QUAD B και στα 5 € για τις κατηγορίες  ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ. Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας κατά την οποία για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD-QUAD B καταβάλλεται  το ποσό των 40 ευρώ και τα υπόλοιπα 35 ευρώ  καταβάλλονται στον έλεγχο εξακρίβωσης. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23/6/2017 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1     μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2     μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ           Μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 13-18 ετών  – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά  και στην ΜΧ2 .

MX 65           Μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

MX 85            Μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 11 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ            Μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές γεννημένοι από το 1981 και πριν – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

QUAD     Μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί .

QUAD Μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550κ.εκ 2Τ&4Τ, πρωτοεμφανιζόμενοι  στην  κατηγορία QUAD αθλητές άνω των 16 ετών  – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία QUAD, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και στην QUAD

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του Δήμου Πέλλας στην περιοχή Ταλαμπά και η οποία έχει μήκος 1680 μ, ελάχιστο πλάτος 9μ, είναι τεχνική με σφικτό χώμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή!!! H όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η πίστα βρίσκεται στην έξοδο της πόλης των Γιαννιτσών στον δρόμο προς Αξό. Γεωγραφικές συντεταγμένες αρχής οδού πρόσβασης: 40 47’28’’ -  22 23’ 43’’

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

«Πέλλα»                 23820 81433        

 «Αλέξανδρος»     23820 24700                         

« Kornilios Istron»   23820 33070

Οι αθλητές/ ομάδες μπορούν να φιλοξενηθούν (υπάρχουν χώροι υγιεινής, ρεύμα, φύλαξη) στην πίστα από την Παρασκευή το βράδυ!.

 

Ο Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών, ο Δήμος Πέλλας και η Αθλητική ΜΟΤΟΕ σας εύχονται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ υπόσχονται ένα ακόμα συναρπαστικό αγώνα στην καταξιωμένη πίστα της πόλης μας.

 

Σας περιμένουμε !!!

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΩΡΑ Χρόνος Κατηγορία
8:00 - 11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:00 15' OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:20 15' ΜΧ1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:40 15' ΜΧ2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:00 15' ΜΧ 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:20 15' ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:40 15' QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:00 15' OPEN ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:20 20' ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:35 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:45 20' ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:00 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:10 15' ΜΧ 65 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:20 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:30 15' ΜΧ 85 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 60'
15:40 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:50 15' QUAD ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:05 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:20 15' + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Α' ΣΚΕΛΟΣ
16:40 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
16:50 20' ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
17:05 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
17:15 20' ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
17:30 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:45 12'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Α' ΣΚΕΛΟΣ
18:00 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
18:15 15' + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Α' ΣΚΕΛΟΣ
18:35 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
18:50 15' + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Α' ΣΚΕΛΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
08:50 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
09:00 15' QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
09:10 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
09:20 15' MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
09:30 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
09:40 15' MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
09:50 MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:00 15' MX 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10 MX 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:20 15' ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:30 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:40 15' OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:55 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:10 25'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Α' ΣΚΕΛΟΣ
11:40 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:55 25'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Α' ΣΚΕΛΟΣ
12:25 ΜΧ 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:40 12'+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 65 Β' ΣΚΕΛΟΣ
12:45 ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:00 15'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ 85 Β' ΣΚΕΛΟΣ
13:20 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:35 15' + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Β' ΣΚΕΛΟΣ
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 60'
14:50 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:05 15' + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Β' ΣΚΕΛΟΣ
15:45 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:00 25'+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Β' ΣΚΕΛΟΣ
16:30 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:45 25' + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Β' ΣΚΕΛΟΣ
18:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Χορηγοι-Υποστηρικτες

makina        megasoft  samarina      Computer Centeropap  BluCaffe-logo c